ReKunst logo   декоративные фасадные профили     slovensky deutsch

Kontakt


Názov firmy:
Adresa:Mobil:
Telefón:

Fax:
E-mail:

Web:

Logo:
ReKunst s.r.o.
Pavlov Dvor 9
947 01 Hurbanovo
Slovenská republika

+421 905 663 408, +421 915 743 665
+421 35 7610035
+421 35 7610074
ks.tsnuker@ofni

http://www.rekunst.ru
http://www.rekunst.com
Logo_ReKunst.jpg
ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia ReKunst - výroba a monáž ozdobných fasádnych profilov, predaj bytov, montáž kŕbov, prenájom lešenia


© 1991 - 2016 ReKunst s.r.o., Pavlov Dvor 9, 947 01 Hurbanovo, SLOVAKIA, tel: +421-35-7610035, fax: +421-35-7610074, E-mail: ks.tsnuker@ofni